Portaal 'Engage’

Bernhoven en huisartsen uit de regio bieden u gezamenlijk 'Engage' aan. Door te kiezen voor één

regionaal portaal, beschikt u over gezondheids-data van uw huisarts en Bernhoven. Engage is voor

patiënten met een (chronische) ziekte, zoals Diabetes (DM), COPD of hoge bloeddruk of hart/vaatziekte (CVRM).

Welke functionaliteiten zijn er?

      Gezondheidsdata inzien, waaronder labuitslagen en een medicatieoverzicht
      Berichten uitwisselen met uw zorgverlener(s)
      U kunt zelf gegevens toevoegen
      U kunt zelf metingen in Engage bijhouden, zoals bijvoorbeeld lengte, bloeddruk, gewicht en glucose
      Er is een digitale bibliotheek met betrouwbare informatie over uw chronische aandoening(en)
      U kunt gevraagd worden een vragenlijst in te vullen ter voorbereiding van uw gesprek
      U kunt zelf doelen stellen en de voortgang van deze doelen bijhouden

berichten uitwisselen.png
zelfmetingen.png
vragenlijsten.png